Beste mensen,

 

Bij deze wil ik namens Wijkvereniging Vogelwijk graag gebruik maken van Uw uitnodiging om te reageren op het concept ontwerp bestemmingsplan Scheveningen Haven.

 

Graag wil ik hierbij verwijzen naar bijgevoegde brief van 8 mei 2012 van onderstaande organisaties:

 

Wijkberaad Duindorp

Bewonersorganisatie Havenkwartier

Stichting Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS)

Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen (BNS)

Wijkvereniging Vogelwijk

Wijkberaad Bomenbuurt

Wijkberaad Bloemenbuurt

Wijkberaad Vruchtenbuurt

Wijkberaad Heesterbuurt

Bewonersorganisatie Regentes/Valkenbos (BOREVA)

Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN)

Wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin

Stichting Wijkoverleg Zorgvliet

 

Met steun van ondernemers in de haven

Belangenvereniging Schevenings Havengebied (BSH)

Topzeilcentrum Den Haag

 

Om redenen genoemd in deze brief wil ik U graag verzoeken om het concept ontwerp bestemmingsplan op de volgende drie punten aan te passen:

-          Het schrappen van de verbinding over de haven (art 39.3)

-          Het schrappen van de hoogbouw op het zuidelijk havenhoofd (art 18)

-          Het toevoegen van verkeersmaatregelen om nieuwe knelpunten & veiligheidsissues te adresseren die het gevolg zijn van de toenemende verkeersstromen, bijvoorbeeld de veiligheid voor fietsers en voetgangers langs de Houtrustweg. Hierdoor wordt zekergesteld dat deze maatregelen meegenomen worden in de besluitvorming rond dit bestemmingsplan.  

 

Wij zijn van mening dat met deze aanpassingen het plan beter aansluit bij de sterke identiteiten rond de Scheveningen Haven (Bad, Haven, Dorp, Zuiderstrand), op meer draagvlak kan  rekenen en financieel robuuster wordt.

 

In hoop op Uw positieve reactie, namens Wijkvereniging Vogelwijk,

 

Rutger van Hoogstraten

 

 

 

 

 

From: Arthur Wiggers [mailto:arthur.wiggers@planet.nl]
Sent: dinsdag 16 april 2013 8:53
To: van Hoogstraten, Rutger JW SN-UII/W/JVG; 'Rutger van Hoogstraten'
Subject: FW: Uitnodiging vooroverleg concept ontwerp bestemmingsplan Scheveningen Haven

 

Rutger,

 

Zie bijgaand. Gaat over morgenavond en betreft een vooroverleg dat geen formeel deel is van de inspraakprocedure, maar misschien juist daarom kansen biedt nog weer met meer  onze standpunten/zorgen in te brengen. Zo is bijv. de verkeersafwikkeling op de Houtrustweg volledig niet-meegenomen.

 

Heb jij interesse, en zou je ook kunnen?

Arthur

 

From: A. Lütkenhues [mailto:alluetkenh@aol.com]
Sent: donderdag 11 april 2013 11:51
To:
arthur.wiggers@planet.nl; cjlvandam@hetnet.nl
Subject: Fwd: Uitnodiging vooroverleg concept ontwerp bestemmingsplan Scheveningen Haven

 

 A. Lütkenhues 
Wildhoeflaan 12 
2566 RT Den Haag NL
0031-6-81879177

-----Ursprüngliche Mitteilung-----
Von: scheveningenhaven scheveningenhaven <scheveningenhaven@denhaag.nl>
An: Angela Eck, van <angela.vaneck@denhaag.nl>
Verschickt: Di, 9 Apr 2013 5:18 pm
Betreff: Uitnodiging vooroverleg concept ontwerp bestemmingsplan Scheveningen Haven

Beste dames en heren,

 

Bijgaand vindt u een uitnodiging voor een vooroverleg inzake het concept ontwerp bestemmingsplan Scheveningen Haven voor woensdag 17 april 2013 van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Viskantine aan de Visafslagweg 1 (entree Havenzijde).

 

LET OP: Het e-mailadres die in brief staat vermeld is niet correct!

 

Gaarne zie ik uw reactie tegemoet of wij u mogen verwelkomen deze avond via het e-mailadres scheveningenhaven@denhaag.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Angela van Eck

 

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:

http://www.denhaag.nl/disclaimer